Belastingen 2018

27 november 2017, 17:42

Wijzigingen in de fiscale belastingen met ingang van 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 veranderen enkele regelingen. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt. Met de volgende veranderingen kunt u te maken krijgen:

  • AOW-leeftijd gaat omhoog
  • Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning wordt hoger

Zie hier voor meer informatie of vraag uw belastingadviseur.