Ander uiterlijk vermogensrendementsheffing vanaf 1 januari 2017

U krijgt meer mogelijkheden om te sparen want het heffingsvrij vermogen gaat naar € 25.000. Het forfaitaire rendement wordt vastgesteld op basis van de werkelijk behaalde rendementen over spaargelde

06-09-2016
Lees meer