Eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning

Image

 

De eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is terug van weggeweest, maar de regeling komt wel met een gebruiksaanwijzing. Er gelden namelijk verschillende voorwaarden. Zo bent u niet vrij in het doel van de schenking, dient u of uw partner als begiftigde binnen een bepaalde leeftijdscategorie te vallen en is er sprake van overgangsrecht indien u eerder van de verhoogde vrijstelling gebruik hebt gemaakt.

De belangrijkste voorwaarde is dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn. Is de ontvanger ouder dan 40 jaar, maar zijn of haar partner nog niet? Dan kan ook gebruik worden gemaakt van de vrijstelling. De overige voorwaarden zijn afhankelijk van het doel van de schenking: aankoop eigen woning, aflossing hypotheek eigen woning of kosten voor verbetering/onderhoud van de eigen woning.

Aankoop eigen woning

Wordt de schenking gebruikt voor de aankoop van de eigen woning? Zorg er dan voor dat dit schriftelijk goed wordt vastgelegd. Vergeet daarbij niet een opschortende voorwaarde op te nemen zodat de schenkingsvrijstelling pas geldt zodra de handtekening is gezet onder de akte van levering bij de notaris. Andere belangrijke voorwaarden: de ontvanger dient binnen 3 jaar na aankoop van de woning ook daadwerkelijk in deze woning te wonen. Daarnaast moet u schriftelijk kunnen aantonen dat de schenking is betaald en dat de schenking is gebruikt voor aankoop van de eigen woning.

Aflossing hypotheek eigen woning

Als de schenking wordt gebruikt om de hypotheek op de eigen woning af te lossen, dan dient u dit eveneens goed vast te leggen. De opschortende voorwaarde is ook hier van groot belang. De vrijstelling is dan pas van toepassing als daadwerkelijk is afgelost op de eigenwoningschuld. Vanzelfsprekend dient u ook hier te kunnen aantonen dat de schenking is betaald en dat dit bedrag is gebruikt voor de aflossing.

Tip: u kunt ook gebruik maken van de verhoogde schenkingsvrijstelling indien de schenking wordt gebruikt voor aflossing van een restschuld van de voormalige eigen woning.

Kosten verbetering of onderhoud eigen woning

Een schenking voor verbetering van de eigen woning of voor onderhoud van de eigen woning dient in het jaar van schenking of in de 2 jaren daarna voor dit doel te worden gebruikt. Vastlegging is cruciaal voor toepassing van de vrijstelling.

Hoogte van de schenkingsvrijstelling

U kunt in 2017 maximaal 100.000 euro schenken onder de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Let op: heeft u in het verleden al eens gebruik gemaakt van de schenkingsvrijstelling eigen woning of de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling, dan kunt u de vrijstelling in 2017 slechts voor een lager bedrag benutten. Neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Wilt u meer weten over de schenkingsvrijstelling eigen woning? Neem dan contact met ons op!

Share

Geplaatst op: 18-12-2016

Nadja Elferink RB

Belastingadviseur

Telefoon : 0541-700200

E-mail : n.elferink@advinez.eu

Deel deze pagina