Emigratie van een DGA (of van een aanmerkelijkbelanghouder) van een in Nederland gevestigde BV

Image

Zodra je als Nederlandse burger ervoor kiest om in een andere EU-staat te gaan wonen, zoals Duitsland, wordt je geconfronteerd met de wet- en regelgeving en ook de sociale verzekeringsplicht van dat land. Heb jij een aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde BV of ben je directeur van dat bedrijf (DGA)? Dan zijn er fiscale gevolgen aan de emigratie verbonden.

Vervreemdingsvoordeel

Fiscaal wordt de emigratie als fictieve vervreemding van de aandelen aangemerkt. De DGA (of AB-houder) dient het vervreemdingsvoordeel te bereken. Het vervreemdingsvoordeel is het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer van de aandelen (op de emigratiedatum) en de verkrijgingsprijs.

De waarde van een BV in het economisch verkeer kan veel hoger zijn dan de actuele (boek)waarde. Er kan sprake zijn van ‘stille’ en ook van ‘nog niet’ uitgekeerde reserves. Het positieve vervreemdingsvoordeel wordt niet direct belast maar de fiscus legt een conserverende aanslag op en verleend automatisch uitstel van betaling. Let op! De beperking van de kwijtschelding  tot 10 jaar is per 1 januari 2016 (met terugwerkende kracht vanaf 15 september 2015) afgeschaft!

Sta je voor de keus: emigreren ja of nee? Onze tips:

  1. Bereken het vervreemdingsvoordeel en ga na of de gevolgen voor jou acceptabel zijn

  2. Beoordeel of de vestigingsplaats van je BV niet veranderd, neem zo nodig maatregelen

  3. Ga na hoe de belastingsituatie van je familie gaat veranderen, of je in Nederland en je nieuwe woonland jaarlijks aangifte inkomstenbelasting moet indienen. En ga na welke inkomsten in welke EU-staat belastbaar zijn

  4. Welke veranderingen m.b.t. de sociale zekerheid kun je verwachten? Waar ben jij en je familie verzekerd?

Wil je voorgaand aan je keus advies inwinnen of berekeningen (laten) opzetten, neem dan contact met ons op.

Share

Geplaatst op: 13-09-2016

Gewijzigd op: 04-11-2016

Nadja Elferink RB

Belastingadviseur

Telefoon : 0541-700200

E-mail : n.elferink@advinez.eu

Deel deze pagina