Pensioen uit Duitsland, Pensioen uit Nederland – waar moet ik belastingen betalen?

Image

Per 1 januari 2015 is tussen Duitsland en Nederland een nieuw verdrag in werking getreden. De betroffen gepensioneerden zijn in 2015 hierover in kennis gesteld, echter de gevolgen ervan waren niet altijd direct duidelijk.

Nu, sinds het voorjaar, de aangifteperiode is gestart en de Belastingdienst en de Duitse Finanzamt aangiftebiljetten versturen, is het tijd om de aangifte in te dienen. Veel belastingplichtigen komen er met de aangifte niet meer uit. Zo kan het zijn dat een pensioenuitkering die voorheen belast werd in Nederland nu in Duitsland wordt belast of omgekeerd. Óf, dat de belastingplichtige vanaf nu in beide landen een aangifte moet indienen.

 

 

Onze tips:

– Regel de inkomensverklaring in je woonland (vraag advies aan je belastingadviseur)

– Om overzicht te houden,  fouten te voorkomen of dubbele belastingheffing te vermeiden, neem een belastingadvieseur “in de arm”. Laat hem beoordelen welke pensioenen waar belastbaar zijn en met welke gevolgen je moet rekenen.

– Laat de adviseur de bescheiden controleren en zo nodig handelen. De Duitse Finanzamt is met het opleggen van een beschikking heel snel, terwijl de Belastingdienst hier heel traag mee omgaat en de wettelijke termijn van 3 jaar hanteert. Voor beide aanslagen heb je 6 weken tijd om in bezwaar te gaan. Het probleem is dat je de aanslagen op elkaar moet afstemmen zodat je geen dubbele belasting betaald. Als voorbeeld is een volgende situatie mogelijk: je krijgt de Duitse beschikking in huis, maar je hebt geen garantie dat je binnen 6 weken de Nederlandse fiscus de aanslag oplegt zodat je de belastingen kunt controleren.  Loopt de bezwaarprocedure in Duitsland af, wordt het moeilijk om een correctie in te dienen (indien dit nodig blijkt).

Share

Geplaatst op: 13-09-2016

Gewijzigd op: 27-11-2017

Nadja Elferink RB

Belastingadviseur

Telefoon : 0541-700200

E-mail : n.elferink@advinez.eu

Deel deze pagina