Wonen in Duitsland en werken in Nederland kan financieel aantrekkelijk zijn

Image

Wonen in Duitsland en werken in Nederland kan financieel aantrekkelijk zijn

Hypotheekrente aftrekbaar

Tot en met het jaar 2014 had elke belastingplichtige, die in Nederland werkt en in Duitsland woont, de keuze voor “binnenlands belastingplichtige”. De gevolgen waren: de hypotheekrente op je eigen huis of woning was aftrekbaar. Dat leverde een flinke teruggaaf/belastingbesparing op.

Vanaf 1 januari 2015 is de regeling voor de grensarbeiders aangepast. De keuzeregeling is vervallen. De nieuwe regeling houdt in dat de hypotheekrente alleen in aftrek mag worden gebracht wanneer de belastingplichtige (en zijn/haar partner) tenminste 90% van hun wereldinkomen in Nederland verdienen en belasten.

De nieuwe regeling kan in een aantal situaties een financieel probleem opleveren. Bijvoorbeeld als de fiscale partner geen inkomen heeft of een “Basisjob” in Duitsland. Of wanneer de belastingplichtige gedurende een bepaalde periode een (werkloosheids-)uitkering of “Erziehungsgeld” in Duitsland krijgt.

Kinderbijslag

Kinderbijslag  (Kindergeld) wordt vanuit beide landen uitbetaald. In eerste instantie betaald Nederland (het werkland). Maar omdat je inwoner bent van Duitsland, heb je ook daar recht op kinderbijslag. Duitsland vraagt een kinderbijslag-beschikking uit Nederland op en betaald het verschil uit tussen het standaardkindergeld waar de Duitsers recht op hebben min de ontvangen kinderbijslag uit Nederland. Dus heb je recht op het bedrag wat in Duitsland wettelijk geregeld is. Dat is per 1e en 2e kind: € 190, 3e Kind: € 196 en vanaf 4e kind: € 221 per maand per kind.

Vanaf 2017 is er een kleine verhoging met € 2 gepland.

Ziektekostenverzekering

Wie in Nederland werkt, is in Nederland verzekerd voor de ziektekosten. Via de Nederlandse zorgverzekeraar kan een E106/S1 formulier aangevraagd worden waarmee u zich ook in Duitsland bij een zorgverzekeraar kunt aanmelden. De keuze voor bepaalde zorg kan in het ene geval aantrekkelijker zijn in Duitsland en het andere in Nederland. Bijvoorbeeld de kosten voor tandartsbehandelingen zijn in Duitsland deels verzekerd.

Fiscale tips:

– Plan vooruit. Heb je een voorlopige teruggaaf lopen en verandert je persoonlijke situatie (inkomensverhouding), pas de voorlopige aan of zet deze zelfs stop. Loop geen risico dat je over jaren belastingschulden opbouwt. Heb je achteraf nog recht op teruggaaf, krijg je het bedrag uitgekeerd.

– Let op bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting (vanaf 2015). Dien voorafgaand de inkomensverklaring in en zorg ervoor dat je een bewijs hebt. Dien je de aangifte in zonder voorafgaand de inkomensverklaring in te dienen (zelfs per ongeluk), verlies je de aftrek.

– Ben je niet 100% zeker, laat dit dan door de adviseur regelen. In de praktijk is de adviseur meer tijd kwijt (dus meer kosten) om fouten te corrigeren dan wanneer de aangifte direct door de adviseur wordt verzorgd.

Share

Geplaatst op: 04-11-2016

Nadja Elferink RB

Belastingadviseur

Telefoon : 0541-700200

E-mail : n.elferink@advinez.eu

Deel deze pagina