Belastingen 2016

31 december 2015, 15:06

 

Dit zijn de plannen waarmee de Eerste Kamer heeft ingestemd:

  • Vanaf 1 januari 2016 wordt het tarief van de tweede en de derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting 40,4%.
  • In 2016 wordt het heffingsvrije vermogen voor box 3 met € 3000 verhoogd bovenop de gebruikelijke inflatiecorrectie.
  • Vanaf 2017 wordt de arbeidskorting trager afgebouwd.
  • Vanaf 2017 is er structureel € 100 miljoen extra beschikbaar voor de ouderenkorting.
  • Per 2017 intensiveert het kabinet de kinderopvangtoeslag structureel met € 100 miljoen extra. Dit komt bovenop de intensiveringen in het vijfmiljardpakket.
  • In de zomer van 2016 komt het kabinet met een voorontwerp van een wetsvoorstel om vanaf 2019 een verschuiving te realiseren van de inkomstenbelasting naar het gemeentelijk belastinggebied van € 4 miljard.

Volgens minister Dijsselbloem van Financiën helpen de lagere lasten het economisch herstel en leidt het plan tot 35.000 nieuwe banen.

Hier vindt u het complete overzicht van het Belastingplan 2016:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2015/12/23/belangrijkste-wijzigingen-belastingen-2016